குடியிருப்பு பகுதியில்

கண்ணோட்டம்

ஏற்ற வகை:

தொலைக்காட்சிகள், குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், குளிரூட்டிகள், கிருமி நீக்கம் செய்யும் பெட்டிகள், பாத்திரங்களைக் கழுவுபவர்கள், மைக்ரோவேவ் ஓவன்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட கணினி மின்னணுப் பொருட்கள்.அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைத் தரத்துடன், குடியிருப்பாளர்களின் மின்சார நுகர்வு கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.குறிப்பாக கோடை உச்ச காலத்தில், குடியிருப்பு தூண்டல் சுமை கூர்மையாக உயர்கிறது, மேலும் தேவையான எதிர்வினை மின்னோட்டம் கூர்மையாக அதிகரிக்கிறது.

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தீர்வு:

சமூகத்தில் ஹார்மோனிக்ஸ் இல்லாமை அல்லது சிறிய ஹார்மோனிக் உள்ளடக்கம் (THDi≤20%) காரணமாக, செறிவூட்டப்பட்ட வினைத்திறன் இழப்பீட்டிற்காக சமூகத்தின் குறைந்த மின்னழுத்த மின் பகிர்மான அறையில் அறிவார்ந்த ஒருங்கிணைந்த குறைந்த மின்னழுத்த மின்தேக்கியை நிறுவுதல் (தீர்வு 1) .

சமூகத்தில் ஹார்மோனிக்ஸ் இருப்பதற்காக, ஆனால் தரநிலையை (THDi≤40%) மீறாமல் இருக்க, சமூகத்தின் குறைந்த மின்னழுத்த மின் பகிர்மான அறையில் புத்திசாலித்தனமான ஒருங்கிணைந்த ஆன்டி-ஹார்மோனிக் குறைந்த மின்னழுத்த மின்தேக்கியை செறிவூட்டப்பட்ட எதிர்வினை சக்தி இழப்பீட்டிற்காக நிறுவுதல் (தீர்வு 2).

திட்ட வரைதல் குறிப்பு

1591166391990247

வாடிக்கையாளர் வழக்கு

1598579931973690